REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE


 1. Cunoașterea, însușirea și respectarea acestui regulament este obligatorie pentru toți membrii clubului. Prin achitarea unui abonament, respectiv a unei sedințe, certificați respectarea cu strictețe a Regulamentului Intern De Funcționare.
 2. Programul de funcționare al clubului este de Luni pana Vineri în intervalul orar 07:00 – 23:00, Sâmbată 08:00 – 20:00 și Duminică ­­­­­­­­10:00 – 18:00.
 3. Accesul în incinta clubului va fi permis numai pe baza cardului de membru și după achitarea abonamentului. Cardurile/abonamentele sunt nominale, ele nu pot fi transmise altor persoane.
 4. Serviciile și produsele se achita doar la recepție.
 5. Clientii au obligația de a respecta tipul de abonament ales. Frecventarea altui serviciu, în afara celui platit, va atrage plata suplimentara (conform pretului serviciului suplimentar).
 6. In cazul abonamentelor Day Time, clientul poate utiliza echipamentele si dotarile clubului maxim pana in ora 15:00 (intrarea se va face inainte de ora 14:00). In cazul abonamentelor Happy Hour, clientul poate utiliza echipamentele si dotarile clubului incepand cu ora 11:00 pana la maxim ora 15:00. Dupa ora 15:00, membrii care detin aceste tipuri de abonamente (Day Time Fitness, respectiv Happy Hour) nu vor mai avea acces in club.
 7. Accesul si participarea membrilor la clasele de grup/aerobic, organizate sub conducerea instructorilor Urban Fitness & Gym, se face numai pe baza de programare si in limita locurilor disponibile. Anularea unei rezervari se face cu minim 3 ore inainte de inceperea clasei, in caz contrar se considera sedinta efectuata. La fel si programarile neonorate se considera sedinte efectuate.
 8. In lipsa unui numar minim de 3 participante, Urban Fitness & Gym isi rezerva dreptul de a anula o clasa de grup/aerobic si de a notifica participantii cu minim 3 ore inainte.
 9. În cazul pierderii/deteriorarii cardului de membru sau a cheii de la vestiar se va achita suma de 10 lei.
 10. Accesul in sală se va face obligatoriu cu echipament sportiv corespunzator, încalțăminte de schimb si cu prosop. Este strict interzisă efectuarea antrenamentelor în încalțămintea de stradă/din exterior.
 11. Este interzis accesul la dușuri și în saună cu încalțăminte obișnuită.
 12. Este interzis accesul în incinta locației cu animale.
 13. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al URBAN FITNESS & GYM, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site. Toate astfel reguli, politici, proceduri, fac parte integrantă din prezentul Regulament Intern de Funcționare URBAN FITNESS & GYM.
 14. Membrii au luat la cunostinta si accepta faptul ca, pe perioada derularii abonamentului, URBAN FITNESS & GYM isi rezerva dreptul de a modifica orarul claselor de grup, precum si de a anula clase, cu notificarea prealabila transmisa membrilor intr-un termen rezonabil.
 15. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul URBAN FITNESS & GYM a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri cât şi faţă de personalul URBAN FITNESS & GYM. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile URBAN FITNESS & GYM trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens .
 16. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta URBAN FITNESS & GYM. Accesul in cadrul URBAN FITNESS & GYM sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora in URBAN FITNESS & GYM precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisa. Membrii ar trebui sa fie conștienți de faptul că utilizarea clubului URBAN FITNESS & GYM, cum ar fi de pilda sauna uscată sub influența unor asemenea substante pot afecta capacitatea Membrului de a se antrena, de a desfasura activitați sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele URBAN FITNESS & GYM și pot avea consecințe deosebit de grave asupra sănătații lor.
 17. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern De Funcţionare, ale Termenelor și Condițiilor și ale politicilor interne, regulilor si procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta clubului, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al URBAN FITNESS & GYM care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta URBAN FITNESS & GYM a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale,  comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, sau personal al URBAN FITNESS & GYM, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta URBAN FITNESS & GYM, fără acordul scris şi prealabil, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament şi/sau zonelor de piscină, acţiuni si/sau omisiuni /incalcari care sunt calificate de către conducerea URBAN FITNESS & GYM ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli si proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitatiilor si/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervari antrenamente de grup.
 18. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor URBAN FITNESS & GYM urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate de către URBAN FITNESS & GYM, intrarea in URBAN FITNESS & GYM sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substante halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 19. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta URBAN FITNESS & GYM. Totodată, URBAN FITNESS & GYM îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către URBAN FITNESS & GYM cu titlul de daune prestabilite.
 20. Membrii nu au acces în zonele din cadrul URBAN FITNESS & GYM care sunt destinate exclusiv personalului acestora.
 21. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul clubului URBAN FITNESS & GYM, cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţie. În baza prezentării cardului de Membru la recepţie, Membrul va primi o cheie de vestiar, care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care va trebui returnata la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din URBAN FITNESS&GYM. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite URBAN FITNESS&GYM 10 Lei, cu titlu de taxă de înlocuire.
 22. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta clubului. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiare. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia in siguranta asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii în URBAN FITNESS & GYM. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. URBAN FITNESS & GYM își rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare, vor fi pastrate într-o pungă de plastic sigilată, într-un spațiu de depozitare. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Funcționare si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus URBAN FITNESS & GYM nu va fi interpretată ca o obligație a URBAN FITNESS & GYM de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care URBAN FITNESS & GYM este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta URBAN FITNESS & GYM.
 23. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament). Este interzisă intrarea Membrilor în sălile de antrenament sau în zona de aerobic cu pantofi de stradă.
 24. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al URBAN FITNESS & GYM sau al unui alt Membru / unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate.
 25. In situatia producerii unor daune voluntare sau involuntare asupra echipamentelor disponibile in incinta centrului fitness precum si a obiectelor ce fac parte din el, URBAN FITNESS & GYM isi rezerva dreptul de a cere despagubiri materiale persoanei / persoanelor care au savarsit aceste lucruri.
 26. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate URBAN FITNESS & GYM, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al URBAN FITNESS & GYM.
 27. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta URBAN FITNESS & GYM.
 28. Conducerea clubului isi rezerva dreptul de a anula abonamente, pentru oricare din urmatoarele situatii:
 • nerespectarea prezentului Regulament
 • deranjarea celorlalti mebrii ai clubului prin comportament necorespunzator
 • ignorarea în mod repetat a indicatiilor făcute de personalul clubului URBAN FITNESS & GYM
 1. Conducerea clubului isi rezerva dreptul de a isi selecta clientela si de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul anulat.